Goede doelen

Wij rijden deze rally voor twee goede doelen: Stichting Hartekind en stichting Leergeld Den Bosch

Ieder jaar worden in Nederland 1.500 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking. Dat zijn er heel erg veel. De hartafwijking is zelfs de meest voorkomende aangeboren afwijking die er is!

 

Nog geen 50 jaar geleden overleden bijna alle kinderen met een aangeboren hartafwijking en werd maar een heel klein percentage volwassen. Sindsdien hebben de behandelmogelijkheden een enorme vlucht genomen. Dit heeft ertoe geleid dat tegenwoordig meer dan 90% van alle kinderen met een aangeboren hartafwijking volwassen wordt. In Nederland leven er momenteel meer dan 25.000 kinderen en even zoveel volwassenen met een aangeboren hartafwijking.

Ondanks de geweldige stappen die gezet zijn de afgelopen 50 jaar zijn we er nog lang niet. Kinderen met een aangeboren hartafwijking moeten een normaal en gezond leven kunnen leiden en voor dat dat zo ver is, is er nog veel werk te verzetten. De artsen moeten complicaties, restafwijkingen, hartritmestoornissen, hartfalen, hersenschade en ontwikkelingsproblemen veel beter leren begrijpen, behandelen en voorkomen. En hiervoor is onderzoek nodig!

Stichting Hartekind is in 2008 opgericht door ouders vanuit de patiëntenvereniging aangeboren hartafwijkingen http://www.aangeborenhartafwijking.nl/ om dit levensbelangrijk onderzoek te financieren. Stichting Hartekind is een CBF erkend goed doel en voldoet aan de strenge eisen die het CBF stelt. Op de site van het CBF kan je ons erkenningspaspoort inzien.

Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch wil dat ook arme kinderen kunnen deelnemen aan bezigheden binnen of buiten school.
Het gaat hierbij om activiteiten in cultuur, onderwijs, sport of welzijn.
Arme gezinnen kunnen hobby of vereniging voor hun kind vaak niet betalen. Zo ontstaat een risico op sociale uitsluiting.  De kinderen kunnen bovendien hun talenten niet ontwikkelen.
Help ons om dat te voorkomen! Stichting Leergeld richt zich op gezinnen met kinderen van 4 tot 18 jaar .